Filmy

Jaka jest różnica między "stwórcą" a "twórcą". Ten, kto stwarza, daje samo istnienie, wydobywa coś z nicości - ex nihilo sui et subiecti, jak mówi się po łacinie - i ten ściśle określony sposób działania jest właściwy wyłącznie Wszechmogącemu. Twórca natomiast wykorzystuje coś, co już istnieje i czemu on nadaje formę i znaczenie. Taki sposób działania jest właściwy człowiekowi jako obrazowi Boga. Biblia bowiem stwierdza, że Bóg stworzył mężczyznę i kobietę na swój obraz (por. Rdz 1,27), po czym dodaje, że powierzył im misję panowania nad ziemią (por. Rdz 1,28). Było to w ostatnim dniu stworzenia (por. Rdz 1, 28-31). W ciągu poprzednich dni Jahwe stwarzał wszechświat jak gdyby w rytmie kosmicznej ewolucji. Na końcu stworzył człowieka jako najdoskonalszy owoc swego zamysłu. Jemu to poddał widzialny świat niczym ogromne pole, na którym może wyrażać swoje twórcze zdolności.
Jan Paweł II LIST DO ARTYSTÓW

Polecamy filmy

The All Seeing I - Beat Goes On HQ

linia Matka Teresa


Świadectwa itp.


Zagrożenia duchowe


W obronie życia


Więcej....

http://www.pro-life.pl
http://www.duchowa-adopcja.pl
http://fundacjasos.pl
http://www.krucjata.org/home.html

Z życia świętych
Zagrożenia ideologii gender


Więcej pod linkiem http://www.stopgender.pl/

Przepowiednie