Artykuły, publikacje

Zachęcamy do publikacji i współredagowanie tej zakładki wszystkich naszych członków rodziny parafialnej. Mile widziane: wiersze, eseje, oraz felietony z wydarzeń o charakterze religijnym. Zapraszamy młodych i dojrzałych mistrzów słowa pisanego chcących ewangelizować z natchnienie Ducha Świętego.

linia an image

Sakrament Małżeństwa

Małżeństwo - spodobało się Bogu na wzór i podobieństwo Swoje uczynić jednym tych dwoje. Oto byt doskonały, którym niedoskonałe dwa byty się stały. Jeśli nie wierzysz w świętość tego sakramentu, to spytaj dziecka swego, co by ofiarowało dla niego.
Bo tam gdzie Mama, tam i Tata, a brak jednego z nich jest jak rozdarta szata.
A jeśli jeszcze nie wierzysz, to spytaj starca gdzie ratunku szuka gdy śmierć do drzwi puka, gdy nieporadność skuta wiekiem, dziecięcym głosem matki woła, obrony ojca szuka. A niech się nie waży człowiek mizerny wzór tej koronki rozpruć misterny.
Bo Boże to dzieło i Boże pomazanie, a kto je splugawi przed sądem stanie.
Amen
"Małżeństwo jest jak zakon uświęcenia wzajemnego, który został mi powierzony, za który duszą swą odpowiadam przed Bogiem moim" - miej bracie baczenie aby nie przyszło przez ciebie na rodzinę zgorszenie.

Pio+r

linia

Modlitwa dziękczynna.

Dziękuję Ci mój Boże za moje słabości, upadki i niedoskonałości. Bo dzięki nim nie chlubię się sobą, lecz Tobą.

Pio+r

linia

Miejsce na twoją publikację

...............................................