an image
TRZYDZIESTA DRUGA NIEDZIELA ZWYKŁA


08 LISTOPADA 2020 R.

linia

OGŁOSZENIA

pobierz Ogłoszenia(format doc)

Intencje
od 09 XI do 15 XI 2020 r.

pobierz Intencje (format doc)

pobierz Msza Św. Zbiorowa 13.11.2020 r. godz. 17:00 (format doc)

linia

an image

NOWENNA ZA WSTAWIENNICTWEM BŁOGOSŁAWIONEGO DOMINIKA JĘDRZEJEWSKIEGO, PREZBITERA

pobierzNOWENNA ZA WSTAWIENNICTWEM BŁOGOSŁAWIONEGO DOMINIKA JĘDRZEJEWSKIEGO, PREZBITERA

W poniedziałek, dnia 09 listopada br. rozpocznie się w naszej parafii nowenna do bł. ks. Dominika Jędrzejewskiego o ustanie epidemii.
Przypomnę świadectwo jakie złożył o ks. Dominiku Jędrzejewskim ks. bp Korszyński:
"Byłem obecny przy księdzu Dominiku, kiedy już właściwie konał, wziął mnie za rękę i powiedział:
"Księże rektorze (ks. Korszyński był w obozie jako rektor Seminarium Włocławskiego), jak ksiądz wyjdzie z obozu, proszę pojechać do Gosławic i powiedzieć moim parafianom, że ja swoje życie ofiaruję za nich"". Ks. Łassa wspominał: "Tak się złożyło, że ks. rektor Korszyński powrócił do Włocławka dopiero w maju 1946 roku, a już 29 czerwca odbyła się jego konsekracja biskupia. W niedługim czasie jako biskup wizytator przyjechał do Gosławic i w przemówieniu powitalnym przekazał ostatnią wolę ich proboszcza - męczennika. Cały kościół wybuchnął płaczem. Lubili bardzo swego duszpasterza, byli do głębi poruszeni tym, że o nich pamiętał, będąc w tak okropnych warunkach i że swoje życie oddał za nich".

Teraz, kiedy dotyka nas epidemia chcemy błagać Boga o ustanie epidemii, o ratunek, właśnie za przyczyną bł. ks. Dominika, naszego proboszcza. Nowenna rozpocznie się w poniedziałek - po Mszy Świętej. Przypominam, że w naszym kościele mogą uczestniczyć w liturgii 22 osoby. Proszę więc, abyśmy włączyli się w nowennową modlitwę w domach, a na znak wspólnoty wystawili w oknach obrazy Pana Jezusa, Matki Bożej lub bł. ks. Dominika i od g. 17.00 do g. 18.00 zapalili w oknach świece, i modlili się w jedności ze zgromadzonymi w kościele. Zostały wydrukowane - Litania do bł. ks. Dominika Jędrzejewskiego i modlitwa błagalna za przyczyną bł. ks. Dominika o ustanie epidemii. Proszę, zabierzmy je do naszych domów, nie tylko dla siebie, ale także dla sąsiadów.

linia

1% - jeden procent

Polecamy

Radio Niepokalanów

an image